Protipožární posuvná vrata pro spolehlivou ochranu objektů

Protipožární a kouřotěsná posuvná vrata firmy Hörmann jsou dodávána jako jednokřídlá nebo dvoukřídlá nebo jako teleskopická protipožární posuvná vrata. Pro rychlý průchod osob a průjezd vozíků nebo menších dodávkových vozidel jsou k dispozici protipožární posuvná vrata s integrovanými / únikovými dveřmi. Pokud na ně nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, jsou k dostání také jako multifunkční vrata.

Pro všechny typy objektů nabízíme spolehlivá řešení posuvných vrat odpovídající provozu a riziku, a to v jednokřídlém i dvoukřídlém provedení. Protipožární konstrukce jsou testovány podle normy DIN 4102, jejich kvalita je průběžně sledována zkušebnou materiálů pro stavebnictví (MPA) v Braunschweigu a schvalována Německým institutem stavební techniky (DIBt).